MR

Medezeggenschap

De MR van obs de Boomhut bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. Zij is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur en adviseert de schooldirectie en het team inzake beleid. De MR denkt mee, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemming- of adviesrecht en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Tevens bewaakt de MR de kwaliteit van het geboden onderwijs. De directeur is adviserend lid en in deze rol iedere vergadering één uur aanwezig.


Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Mirjan Horstman                       Voorzitter
Leonie Wansink                          Secretaris
Sander ten Donkelaar            GMROudergeleding
Daisy Oolbekkink                    GMR
Niek Brands
Elke Schrooten